Catch Me If You Can
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0448165384

Ký hiệu phân loại: 364.163 Fraud

Thông tin xuất bản: Random House, Inc. , 2002,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


SUMMARY: Frank W. Abagnale, alias Frank Williams, Robert Conrad, Frank Adams, and Robert Monjo, was one of the most daring con men, forgers, imposters, and escape artists in history. In his brief but notorious criminal career, Abagnale donned a pilot's u

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH