Appointment with death: a Hercule Poirot mystery
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Armstrong Kelley,

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  9781579126926

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Black Dog Publishing , 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


SUMMARY: Among the towering red cliffs and the ancient ruins of Petra sits the corpse of Mrs. Boynton, the cruel and tyrannizing matriarch of the Boynton family. A tiny puncture mark on her wrist is the only sign of the fatal injection that killed her. Wi

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH