Hướng dẫn dử dụng máy Scan
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Những khái niệm căn bản.Chương II : Cài đặt phần mềm.Chương III : Quá trình quét mẫu.Chương IV : Sự tuân phục Twain.

Máy Scan -- Hướng dẫn sử dụng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.369


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH