Những điều cần biết về phòng cháy chữa cháy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 538 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Phòng cháy và chữa cháy
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.377


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH