Viết nhạc trên máy vi tính với Encore 4.04
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nguyễn Hạnh, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.3 Programs

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Encore (Phần mềm viết nhạc trên máy tính)-- Viết nhạc ( Trên máy tính bằng Encore 4.04 )-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH