Biology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071111824 (ISE)

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, Higher Education, 2005, 7th ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 1250, [51] p. : , col. ill. col. maps ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Biology. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 570


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH