Nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.168 Pollution countermeasures

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Môi trường, Bảo vệ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
Thư viện AB


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH