Nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đáy đối với một số Ion Al3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ làm cơ sở xử lý Ion kim loại bằng phương pháp hấp phụ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Thái Văn Nam, ,

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.168 Pollution countermeasures

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Đề tài NCKH cấp trường 2003.

Nước thải, Xử lý-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH