Sterilization of Food in Retort Pouches [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780387311289

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Springer Science+Business Media, LLC, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Retort pouches. -- Sterilization. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH