MCSE training kit : Microsoft Windows 2000 advanced server clustering services
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0735612935

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond :Microsoft, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 435 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Microsoft Windows (Tệp máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH