Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank Group,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821382268

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, DC :International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.,

Mô tả vật lý: 164 p. : , ill. (some col.)

Ngôn ngữ:


Developing countries -- Economic conditions.; Global Financial Crisis, 2008-2009.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH