Understanding consumption
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Angus Deaton, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0198287593

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Oxford : New York :Clarendon Press ; Oxford University Press, 1992.,

Mô tả vật lý: xiii, 242 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Consumption (Economics)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH