MCSE Windows 2000 network infrastrucure design : training guide.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Que Corporation,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0735709823

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Indianapolis :New Riders, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 550 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận-- Mạng máy tính -- Thi cử -- Hướng dẫn học-- Microsoft, Phần mềm -- Thi cử -- Hướng dẫn học-- Computer networks -- Examinations ; Study guides.; Electronic data processing personnel -- Certification.; Microsoft software -- Examinations ; Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH