MCSE : Exchange 2000 Server administration : study guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  078212898X

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 749 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận-- Khách/Chủ, Điện toán --Thi cử -- Hướng dẫn học-- Microsoft Exchange Server-- Phần mềm ứng dụng -- Thi cử -- Hướng dẫn học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH