Lý thuyết thống kê :Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.021 Economics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Kinh Tế TP.HCM, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Chương 2. quá trình nghiên cứu thống kê. Chương 3. Phân tổ thống kê. Chương 4. Các mức độ của hiện tượng kinh tế XH. Chương 5. Dãy số thời gian. Chương 6. Chỉ số. Chương 7. Hồi quy và tương quan..

Thống kê học ; Giáo trình;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Thư viện AB
3D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 330.021


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH