Microsoft Windows 2000 server resource kit
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1572318058

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Reading :Microsoft, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 23 cm

Ngôn ngữ:


Hệ điều hành máy tính-- Microsoft Windows server-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH