Hóa đại cương
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1. Đại cương cấu tạo hoá học. Chương 1. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn. Chương 2. Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử. Chương 3. Trạng thái tập hợp cuả các chất. Phần 2. Đại cương về các quy luật của quá trình hóa học. Chương 1. Nhiệt động lực học của phản ứng hoá học. Chương 2. Động học cũa phản ứng hóa học. Chương 3. Dung dịch phân tử. Chương 4. Dung dịch điện ly. Chương 5. Phản ứng oxi hoá khử và điện hóa..

Hóa học -- Đại cương-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 540


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH