Trump strategies for real estate : billionaire lessons for the small investor
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0471718351

Ký hiệu phân loại: 332.63 Specific forms of investment

Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons , 2005,

Mô tả vật lý: xxiii, 232 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Trump, Donald, -- 1946-; Real estate development -- United States ; Case studies.; Real estate development.-- Real estate investment -- United States ; Case studies.; Real estate investment.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH