Net Mobile Web Developer's Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1928994563

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Rockland, MA :Syngress, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Cấu hình mạng-- Internet programming.-- Microsoft .NET Framework.-- Mobile computing.-- Phát triển Web-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH