Mission-critical Microsoft Exchange 2003
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Cochran Jerry, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  155558294X

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Boston :Digital Press, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 23 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1 - Has Anyone Seen My Mission-Critical Microsoft Exchange Server? Chapter 2 - Public Enemy #1: Exchange Downtime Chapter 3 - The Heart of Exchange: Exchange Store Technology Chapter 4 - When Exchange Servers Fall Down Chapter 5 - Protecting and Recovering Exchange Data Chapter 6 - Exchange Server Disaster-Recovery Best Practices Chapter 7 - Mission-Critical Server and Storage Technologies Chapter 8 - Leveraging Exchange Clusters Chapter 9 - Locking Down Mission-Critical Exchange Servers Chapter 10 - Proactive Management for Mission-Critical Exchange Servers Appendix A - Supplemental Resources.

Khách/Chủ, Điện toán-- Microsoft Exchange Server-- Thư điện tử, Hệ thống-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH