Information technology and the ethics of globalization : transnational issues and implications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1605669229

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Information Science Reference, 2010,

Mô tả vật lý: xiv, 255 p. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


"This book summarizes the main theories of globalized ethics and show their inadequacies in dealing with IT-enabled global ethical problem"--Provided by publisher.

Globalization -- Moral and ethical aspects.; Information technology.-- Technology -- Moral and ethical aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH