Encyclopedia of bioethics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0028657748

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA, 2004, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 5 v. (lxii, 3062 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Bioethics -- Encyclopedias.; Medical ethics -- Encyclopedias.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH