Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Phần I Chương 1 Tổng quan về Marketing . Chương 2 Thị trường và nghiên cứu thị trường .Chương 3 Thiết kế sản phẩm. Chương 4 Đánh giá sản phẩm. Chương 5 Phân phối sản phẩm. Chương 6 Yễm trợ sản phẩm. Chương 7 Mở rộng Marketing. Phần II Nghiên cứu Marketing. Chương 8 Căn bản về nghiên cứu Marketing. Chương 9 Hoạch định một dự án nghiên cứu Marketing . Chương 10 Các quan niệm căn bản về đo lường và xác định qui mô. Chương 11 Thiết kế bản câu hỏi. Chương 12 Chọn mẩu. Chương 13 Chọn lựa kỹ thuật điều tra. Phần III Quản trị Marketing .Chương 14 Quá trình quản trị Marketing và kế hoạch Marketing. Chương 15 Phân tích cơ hội thị trường. Chưong 16 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu. Chương 17 Thiết kế thị trường mục tiêu. Chương 18 Hoạch định chương ttình Marketing. Chương 19 Tổ chức, thực hiện và kiểm tra nổ lực Marketing..

Marketing-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
9K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH