Nhập môn cơ sở dữ liệu : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 Cơ sở dữ liệ. Chương 2 Mô hình dữ lliệu quan hệ. Chương 3 Ngôn ngữ truy vấn SQL. Chương 4 Ràng buộc toàn vẹn. Chương 5 Chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệ. Phụ lục A : Bài tập tổng hợp. Phụ lục B: Các cơ sở dữ liệu dùng làm ví dụ..

Cơ sở dữ liệu-- Databases-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Thư viện AB
2B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.7


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH