IBM WebSphere Portal V5 A Guide for Portlet Application Development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0738498513

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [kđ] :IBM, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 570 tr. ;

Ngôn ngữ:


Cổng thông tin web-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH