Engineering global E-commerce sites : a guide to data capture, content, and transactions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: James Bean, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1558608923

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: San Francico :Morgan Kaufmann, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 250 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh


Thiết kế cơ sở dữ liệu, Thiết kế Web, Thương mại điện tử, XML (Ngôn ngữ đánh dấu văn bản),

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH