CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-801)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Richard Deal, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072229349

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Osborne :McGraw-Hill, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận-- Mạng máy tính -- Thi cử -- Hướng dẫn học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH