Economics of good and evil : the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tomas Sedlacek, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0199767203

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press, 2011,

Mô tả vật lý: xii, 352 p. : , ill. ; , 25

Ngôn ngữ:


Civilization -- History.; Economics -- Moral and ethical aspects.; Economics -- Philosophy.; Good and evil.-- Literature and morals.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH