Introduction to food engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780123709004

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Burlington, MA :Academic Press/Elesevier, 2009, 4th ed.

Mô tả vật lý: xxii, 841 p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Food industry and trade.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH