Toán cao cấp C
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


PHẦN 1. Chương 1. Bổ túc số phức. Chương 2. Khái niệm hàm số. Chương 3. Giới hạn và sự liên tục của hàm. Chương 4. Phép tính vi phân. Chương 5. Phép tính tích phân. Chương 6. Phương trình vi phân. Chương 7. Lý thuyết chuổi. PHẦN 2. Chương 1. Định thức. Chương 2. Ma Trận . Chương 3. Không gian tuyến tính. Chương 4. Hệ phương trình tuyến tính. Chương 5. Dạng song song tuyến tính , dạng toàn phương. Hướng dẫn và đáp số..

Đại số ; Dạy và học; Toán cao cấp C; Toán học ;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
17D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 515


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH