Kỹ thuật thi công
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1994, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Kỹ thuật thi công,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 624


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH