Truyền động điện
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 311 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Điện, kỹ thuật ; Truyền động điện ;; Electric drives ;; Truyền động điện; Truyền động điện ; Lý thuyết;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Thư viện AB
8K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 629.8


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH