Patterns : direct connections for intra- and inter-enterprise
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Endrei Mark, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0738453099

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: USA :IBM, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Mạng máy tính, Kỹ thuật-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH