IT Project+ study guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0782143180

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận-- Quản trị dự án -- Thi cử -- Hướng dẫn học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH