Top-down network design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587051524

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Mạng máy tính -- Thiết kế và xây dựng-- Phân tích hệ thống-- Thương mại điện tử-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH