English for secretaries
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0194571955


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1978, In lần thứ 16

Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Unit 1. Schweibur The Fiftieth anniversary. Unit 2. The Sales report. Unit 3 . The Thanking Letter. Unit 4 . A Telephone Message. Unit 5 . A Death to report. Unit 6. A MeMo. Unit 7. A Journey. Unit 8. Minutes. Unit 9. An Article and a memo. Unit 10 The transfer. Unit 11 Changing Jobs. Unit 12 The New Secretary Glossary..
Anh ngữ (Thư ký văn phòng)
  - English (Secretaries)
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.340


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH