Steal this file sharing book : what they won't tell you about file sharing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Wallace Wang, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  159327050X

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: San Francico :No Starch, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Mạng máy tính -- Cấu trúc đồng đẳng-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH