Microsoft MS-DOS 6.22 for the MS-DOS Operating System.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  


Thông tin xuất bản: USA :Microsoft, 1993, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Hệ điều hành máy tính-- Microsoft MS-DOS-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 005.446


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH