Rodin's art : the Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0195133803

Ký hiệu phân loại: 730 Plastic arts Sculpture

Thông tin xuất bản: Auckland ; New York :Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University in association with Oxford University Press, 2003.,

Mô tả vật lý: xvii, 662 p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


* Sculpture
  - Private collections
* California
* Palo Alto
* Catalogs.
* Sculpture
  - California
* Palo Alto
* Catalogs.
* Cantor
   B. Gerald
  
  - 1916-
* Art collections
* Catalogs.
* Cantor
   Iris
  - Art collections
* Catalogs.
* Rodin
   Auguste
  
  - 1840-1917
* Catalogs.
* Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University
  - Catalogs.
Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH