Faster smarter Microsoft Office system
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0735619212

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Redmond :Microsoft, 2004,

Mô tả vật lý: 343 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH