Practical food rheology [electronic resource] : an interpretive approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1444391054

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa :Blackwell, 2011,

Mô tả vật lý: 1 online resource (264 p.)

Ngôn ngữ:


Food.-- Rheology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH