Designing enterprise solutions with Sun Cluster 3.0
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0130084581

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Palo Alto :Sun Microsoftsystems, 2002,

Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý-- Kinh doanh, Hoạt động -- Mạng máy tính-- Mạng máy tính, Cấu trúc-- Máy tính, Cấu trúc-- Sun Cluster-- Xử lý song song (Máy tính điện tử)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH