Kinh tế thương mại : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 380.1 Commerce (Trade)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2003, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 479 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Phần I: Kinh tế, tổ chức và quản lý thương mại trong nền kinh tế quốc dân.1. Đối tượng và nhiệm vụ môn học2. Bản chất kinh tế của thương mại3. Lý thuyết thương mại4. Quá trình hình thành và phát triển thương mại ở nước ta5. Hệ thống quản lý nhà nước về thương mại6. Cơ chế, chính sách quản lý thương mại7. Hệ thống các công cụ quản lý thương mại8. Chiến lược và kế hoạch thương mại trong nền kinh tế quốc dânPhần II: Tổ chức và quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ9 . Tổ chức các mối quan hệ kinh tế trong thương mại10. Tổ chức kinh doanh thương mại hàng hóa trong cơ chế thị trường11. Dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân12. Thương mại điện tử13. Hạch toán kinh doanh trong thương mại14. Dự trữ hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân15. Hoạt động thương mại doanh nghiệp sản xuất16. Hiệu quả kinh tế thương mại.

Kinh tế thương mại,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12B
Thư viện AB
4G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 380.1


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH