Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức. T.2, Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 804 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Hệ cơ sở dữ liệu -- Thiết kế; Nguyên lý -- Cơ sơ dữ liệu và cơ sở tri thức

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH