Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức : T.3 - Các hệ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 429 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Các hệ cơ sở dữ liệu tri thức, Mô hình dữ liệu (Máy tính), Ngôn ngữ vấn tin (Máy tính), Nguyên lý các hệ cơ sở tri thức, Nguyên lý các hệ CSDL,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH