Measurement and control in food processing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0849372445

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. :Taylor & Francis, 2006,

Mô tả vật lý: vii, 340 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Food industry and trade.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH