Toán cao cấp đại số tuyến tính

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.5

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh , 2011,

Mô tả vật lý: 332 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
5A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 512.500
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH