Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 380.1 Commerce (Trade)

Thông tin xuất bản: TPHCM :Tổng hợp TPHCM, 2011,

Mô tả vật lý: 349tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Hoạt động thương mại; Kinh doanh thương mại; Kinh tế quốc tế; Phân tích hoạt động kinh doanh;


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH