Giáo trình kinh tế thương mại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 380.1 Commerce (Trade)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014,

Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Economics -- Study and teaching; Kinh tế học -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH