Emerging markets and the global economy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0124115497

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; London ; New York ; Oxford ; Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; Sydney ; Tokyo :Elsevier : Academic Press, 2014,

Mô tả vật lý: xlix, 875 pages : , illustrations ; , 25 c

Ngôn ngữ:


Economic development -- Developing countries; Globalization-- International trade-- Developing countries -- Economic conditions

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH